Workshops

Workshops

Studentaktiv læring og prosjektarbeid i utvikling av IT-systemer

Tid: 18. september

Evnen til å jobbe i team er mer og mer viktig for ferdigutdannede IT-studenter. Arbeidslivet krever ofte at man jobber i smidige, kryssfunksjonelle team. Vi ønsker å samle utdanningsmiljøene i Norge som har store, praktiske systemutviklingskurs for bachelor eller masterstudenter. Målgruppen er kursholdere eller andre involverte i kurs der studentene skal utvikle systemer og/eller tjenester.

Systemutviklingskurset IN2000 er et nyopprettet kurs på Ifi, UiO med ca. 300 studenter fra vår 2019. Kurset er lagt opp slik at studentene skal jobbe i team for å utvikle et system. Kurset har gjennomført en pilot våren 2018. På workshopen vil erfaringer fra denne piloten deles.

Målet med denne workshopen er å lære av hverandres erfaring i å holde store systemutviklingskurs. Eksempler på erfaringsutveksling vil være:

  • Bruk av studentaktiviserende øvelser i forelesninger og gruppeundervisning
  • Utfordringer med prosjektarbeid for team med 5-7 personer (alt fra sammensetning, samarbeidsprosess til evaluering av individresultater vs. teamresultater)
  • Å lære studentene god bruk av teknikker og praksiser (for eksempel bruk av verktøy, smidige praksiser, versjonshåndtering).

COINS Ph.D. student seminar

Tid: 18. september

Forskerskolen COINS Research School of Computer and Information Security arrangerer et årlig seminar for ph.d. studentene i COINS. Seminarene fokuserer på sosiale aspekter for å fremme identifikasjon av doktorstudenter med det større miljøet innen informasjonssikkerhet i Norge. Ph.d.-studenter presenterer forskning og drøfter mange ulike temaer. Den sosiale konteksten har blitt av større betydning i de siste årene grunnet i økt kulturelt mangfold blant studentene. Dette medfører nyw muligheter og utfordringer mtp. å bygge et sterkt sosialt og akademisk miljø.