Viktige datoer

Viktige datoer

Frist for innsending av sammendrag 7. april,2018 11. April, 2018
Frist for innsending av fullstendig artikkel 17. april, 2018 22. april, 2018
Tilbakemelding på innsendte artikler 24. mai, 2018
Frist for plakater 28. mai, 2018 3. juni, 2018 (UDIT, NIK og NISK)
Frist for endelig versjon av artikler 13. juni, 2018 17. juni, 2018
Frist for registrering til konferansen 13. juni, 2018 17. juni, 2018
Konferansen på Radisson Blu Polar Hotel Spitsbergen 18-20. september, 2018