Viktige datoer

Viktige datoer

Frist for innsending av sammendrag 7. april,2018
Frist for innsending av fullstendig artikkel 17. april, 2018
Tilbakemelding på innsendte artikler 24. mai, 2018
Frist for plakater 28. mai, 2018
Frist for endelig versjon av artikler 13. juni, 2018
Frist for registrering til konferansen 13. juni, 2018
Konferansen på Radisson Blu Polar Hotel Spitsbergen 18-20. september, 2018