Lokasjon

Lokasjon

Drawing

Konferansen finner sted på Radisson Blu Polar Hotel Spitsbergen og Kulturhuset. Radisson Blu Polar Hotel Spitsbergen er lokalisert nederst i sentrum, nærmest fjorden. Plenumsamlingene skjer på Longyearbyen Kulturhuset som er lokalisert midt i sentrum, nær Radisson Blu Polar Hotel Spitsbergen og ca. 15 minutters gangavstand fra Funken Lodge Hotel. (pdf map).

Drawing

alt text