Norsk IKT-konferanse for forskning og utdanning <br /> 18 - 20. September 2018 Longyearbyen, Svalbard

Norsk IKT-konferanse for forskning og utdanning
18 - 20. September 2018 Longyearbyen, Svalbard

Norsk Informatikkonferanse (NIK) har sitt 30-års jubileum i 2018 og vi markerer dette ved å holde NIKT2018 på Svalbard. Norsk IKT-konferanse for forskning og utdanning organiseres av Universitetet i Oslo som en felles konferanse bestående av:

  • Norsk Informatikkonferanse (NIK)
  • Norsk Konferanse for Organisasjoners Bruk av IT (NOKOBIT)
  • Norsk Informasjonssikkerhetskonferanse (NISK)
  • Norsk Konferanse for Utdanning og Didaktikk i IT-fagene (UDIT)

Sponsorer

Drawing    Drawing    Drawing

Drawing    Drawing    Drawing