Kontakt

Kontakt

Forespørsler om NIKT 2018 kan adresseres til

nikt2018@ifi.uio.no