Invitasjon til bidrag

Invitasjon til bidrag

NIKT er en viktig nasjonal møteplass for forskere, undervisere, master- og PhD-studenter innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi, informatikk, informasjonsvitenskap og informasjonssystemer.

Det faglige innholdet i konferansen vil bestå av et antall fagfellevurderte artikler som presenterer ny forskning, supplert med innlegg fra fire inviterte foredragsholdere om aktuelle tema innen IKT forskning, innovasjon og utdanning. I tillegg holdes i tilknytning til konferansen møter i de nasjonale IKT fagråd samt et antall tematiske workshops.

Konferansen består av fire spor:

NIK

NIK (Norsk Informatikkonferanse) er en nasjonal konferanse for forskere og studenter som er interessert i å utvikle kunnskap om anvendt og teoretisk informatikk. Se NIK 2018 invitasjon til bidrag for detaljer om innsending.

NOKOBIT

NOKOBIT (Norsk konferanse for organisasjoners bruk av Informasjonsteknologi) er en nasjonal konferanse innen informasjonssystem og informasjonsvitenskap med fokus på tema relatert til utvikling, implementering og bruk av IKT i organisasjoner, og samfunnsmessige problemstillinger ved IKT. Se NOKOBIT 2018 invitasjon til bidrag for detaljer om innsending.

NISK

Formålet med NISK er å være den viktigste årlige norske konferansen for presentasjoner av ny forskning og utvikling innen teknologi for informasjonssikkerhet og personvern, som samler folk fra universiteter, industri, og offentlige etater. Vi inviterer til norske og internasjonale bidrag fra forskere, ingeniører, og PhD- og Master-studenter til å presentere nye problemstillinger og resultater. Se NISK 2018 Call for Papers for mer detaljert utlysning og innsending av bidrag.

UDIT

UDIT (Norsk Konferanse for Utdanning og Didaktikk i IT-fagene) er en nasjonal konferanse for diskusjon og utveksling av erfaringer knyttet til undervisning ved IKT-utdanningene i Norge. Alle temaer rundt utdanning, undervisning og fagdidaktikk samt bruk av IKT i læring er velkomne. Se UDIT 2018 invitasjon til bidrag for detaljer om innsending.

Alle innsendte bidrag vil bli fagfellevurdert og aksepterte artikler for alle fire spor publiseres i konferanserapportene fra NIK, NOKOBIT og NISK under eget ISSN nummer og er poenggivende på nivå 1.