Invitasjon til bidrag

Invitasjon til bidrag

NIKT er en viktig nasjonal møteplass for forskere, undervisere, master- og PhD-studenter innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi, informatikk, informasjonsvitenskap og informasjonssystemer.

Det faglige innholdet i konferansen vil bestå av et antall fagfellevurderte artikler som presenterer ny forskning, supplert med innlegg fra fire inviterte foredragsholdere om aktuelle tema innen IKT forskning, innovasjon og utdanning. I tillegg holdes i tilknytning til konferansen møter i de nasjonale IKT fagråd samt et antall tematiske workshops.

Konferansen består av fire spor:

NIK

NIK (Norsk Informatikkonferanse) er en nasjonal konferanse for forskere og studenter som er interessert i å utvikle kunnskap om anvendt og teoretisk informatikk. Se NIK 2018 invitasjon til bidrag for detaljer om innsending.

NOKOBIT

NOKOBIT (Norsk konferanse for organisasjoners bruk av Informasjonsteknologi) er en nasjonal konferanse innen informasjonssystem og informasjonsvitenskap med fokus på tema relatert til utvikling, implementering og bruk av IKT i organisasjoner, og samfunnsmessige problemstillinger ved IKT. Se NOKOBIT 2018 invitasjon til bidrag for detaljer om innsending.

NISK

Norsk informasjonssikkerhetskonferanse (NISK) er en nasjonal konferanse som samler forskere innenfor IKT-sikkerhet, hovedsakelig fra den nasjonale miljø, men og fra internasjonale miljø. Se NISK 2018 invitasjon til bidrag for detaljer om innsending.

UDIT

UDIT (Norsk Konferanse for Utdanning og Didaktikk i IT-fagene) er en nasjonal konferanse for diskusjon og utveksling av erfaringer knyttet til undervisning ved IKT-utdanningene i Norge. Alle temaer rundt utdanning, undervisning og fagdidaktikk samt bruk av IKT i læring er velkomne. Se UDIT 2018 invitasjon til bidrag for detaljer om innsending.

Alle innsendte bidrag vil bli fagfellevurdert og aksepterte artikler for alle fire spor publiseres i konferanserapportene fra NIK, NOKOBIT og NISK under eget ISSN nummer og er poenggivende på nivå 1.