NIK 2018 – Invitasjon til bidrag

NIK 2018 – Invitasjon til bidrag

Norsk Informatikkonferanse

Den første Norsk Informatikkonferanse (NIK) ble arrangert i 1988. For å markere 30-års jubileum har Universitet i Oslo gleden av å arrangere NIK 2018 fra 18.-20. september 2018 på Svalbard, som del av Norsk IKT konferanse for forskning og utdanning (NIKT). Merk at denne markeringen er årsaken til at NIKT 2018 og frister er flyttet til et tidligere tidspunkt.

NIK er en bred nasjonal konferanse for formidling av forskning og avansert utviklingsarbeid innen informatikk. Konferansen inviterer til innsending av artikler innen ulike sjangre og tema relatert til teoretisk og anvendt informatikk. NIK åpner for tverrfaglighet og mangfold i forhold til metodiske tilnærminger og anvendelsesområder.

NIK inviterer til bidrag i form av artikler i full lengde som rapporterer pågående eller avsluttet forskning (inntil 12 sider), eventuelt kortere artikler (inntil 4 sider) for presentasjon av forskning som er i et tidligere stadium. Innsendte artikler vil bli fagfellevurdert, og aksepterte artikler publiseres i proceedings for Norsk Informatikkonferanse via Bibsys Open Journal System under eget ISSN. Alle aksepterte NIK-bidrag vil bli godkjent som vitenskapelige publikasjoner på nivå 1.

Aksepterte artikler skal presenteres gjennom foredrag ved konferansen. Artikler og presentasjoner kan være på norsk, annet skandinavisk språk eller engelsk. NIK ønsker å fremme bidrag fra bachelor- og masterstudenter og et antall studentbidrag vil kunne få fritak for konferanseavgiften. Søknad om fritak sendes til ingridcy@ifi.uio.no senest 8. juni.

Plakater (postere) og demonstrasjoner

Prosjekter i startfasen, pågående arbeid og avsluttet arbeid som er faglig interessant men som ikke passer helt som ordinær artikkel kan presenteres som en plakat med eller uten demonstrasjon av IKT. Plakatene vil bli hengt opp i pausearealene for konferansen og forfatterene vil presentere dem i konferansepausene der. Bidragene sendes inn med opptil 2 sider med beskrivelse innen fristen 28. mai 2018. En plakat bør i det vesentlige inneholde illustrasjoner og medbringes til konferansen ferdig utskrevet. Den skal ha stående format, størrelse A1. Posters vil bli vurdert av programkomiteen, men vil IKKE bli sendt til fagfellevurdering og dermed ikke gi publikasjonspoeng. Plakat-bidrag sendes til ingridcy@ifi.uio.no. Merk Emne med “Poster NIK 2018”.

Innsending av bidrag

Bidrag må ikke ha vært publisert tidligere og skal formateres som beskrevet på NIK.no.

For å sende inn bidrag, logg in på NIK2018 sin innsendingsside på EasyChair: https://easychair.org/conferences/?conf=nik2018.

Plakat-bidrag sendes til ingridcy@ifi.uio.no. Merk Emne med “Poster NIK 2018”.

Programkomitemedlemmer

Ingrid Chieh Yu, Universitetet i Oslo (chair)
Einar Broch Johnsen, University of Oslo (co-chair)
Lars Michael Kristensen, Høgskulen på Vestlandet
Tor-Morten Grønli, Westerdals Høyskole
Tom Heine Nätt, Høgskolen i Østfold
Vladimir Oleshchuk, Universitetet i Agder
Jon Kvisli, Høgskolen i Sørøst-Norge
Anders Andersen, Universitetet i Tromsø
Reggie Davidrajuh, Universitetet i Stavanger
Rune Hjelsvold, NTNU, Gjøvik
Anne C. Elster, NTNU, Trondheim
Arne Lakså, UiT, Narvik