Program for UDIT

Program for UDIT

Tirsdag 18. september

Tid Aktivitet
09:00–10:30 Styre- og programkomitemøte, Rom: Andree A, Radisson
13:00–14:00 Fellesmøte for NIK, NOKOBIT, NISK og UDIT konferansene
Amundsen, Radisson

Onsdag 19. september

Tid Aktivitet
09:00–10:00 Åpning ved Ellen Munthe-Kaas, Instituttleder UiO
Invitert foredrag UDIT
Learning Analytics: What is it and what is its role in education?
Prof. Barbara Wasson, leder av SLATE
Sted: Longyearbyen Kulturhus
10:45–12:15 State-of-the-art teaching approaches
Rom: Andree B, Radisson
Chair: Guttorm Sindre
Maja van der Velden, Suhas Govind Joshi and Alma Culén. Designed for learning: Experiences with the intensive course format in informatics
Hans Georg Schaathun and Sebastian Gundersen. Quiz for diskusjon og samarbeid i store klasser
Per Lauvås Jr and Andrea Arcuri. Recent Trends in Software Testing Education: A Systematic Literature Review
13:30–14:30 Invitert foredrag NISK
Spenningsfeltet innovasjon, digitalisering og kommunikasjonsvern
Elise K. Lindeberg, Sikkerhetsdirektør av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM)
Sted: Longyearbyen Kulturhus
15:15–16:25 IT-education for specific levels and needs
Rom: Andree B, Radisson
Chair: Per Lauvås
Madeleine Lorås, Guttorm Sindre and Trond Aalberg. First year computer science education in Norway
Kirsten Ribu. Using Visualization and Pedagogical Patterns in Support of Undergraduate Students with Autism Spectrum Disorders
Guttorm Sindre. Introductory IT courses: Perfect setting for a PSI revival?
16:35–17:45 Learning in projects
Rom: Andree B, Radisson
Chair: Rune Hjelsvold
Bjørnar Tessem. Experiences with role-playing in teaching information systems project management
Line Kolås, Robin Munkvold and Hugo Nordseth. Læringsmål, læringsaktiviteter og vurdering i prosjektbaserte emner
Salah Uddin Ahmed, Ingrid Sundbø, Jon Kvisli, Jon Atle Gulla, Anh Nguyen-Duc and Letizia Jaccheri. Evaluation of team dynamics in Norwegian projects for IT students

Torsdag 20. september

Tid Aktivitet
09:00–10:00 Invitert foredrag NIK
Developing for the long term - Lessons learned through 20 years of Qt
Lars Knoll, PhD, CTO of The Qt Company
Sted: Longyearbyen Kulturhus
10:45–12:15 Flipping the classroom
Rom: Andree B, Radisson
Chair: Salah Uddin Ahmed
Birgit Krogstie, Kirsti Berntsen and Anette Wrålsen. Adapting team-based learning in a mathematics course for computer engineering students
Per Lauvås Jr and Arne Styve. Transitioning to Flipped Classroom - an experience report
Rune Hjelsvold and Amund Sørumshagen. Exploring Global Thinking and Team-based Reflection in a Flipped Classroom
13:30–14:30 Invitert foredrag NOKOBIT
Tiden med EDB og fargefjernsyn - før vi ble fanget i nettene
Jørgen Fog og Arild Jansen
Sted: Longyearbyen Kulturhus
15:15–16:25 Assessment by peers and technology
Rom: Andree B, Radisson
Chair: Hugo Nordseth
Trond Aalberg and Madeleine Lorås. Active learning and student peer assessment in a web development course
Omid Mirmotahari, Kristian A. Hiorth, Stein Gjessing, Ester Fremstad and Crina Damsa. En eksempel-studie av automatisk tilbakemelding for programmeringsfag i høyere utdanning.
Omid Mirmotahari, Yngvar Berg, Dag Langmyhr, Ester Fremstad and Crina Damsa. Studentaktivisering gjennom bruk av hverandrevurdering for førstesemesters studenter i Canvas LMS: en forsøksstudie
16:35–17:45 Employability and industry collaboration
Rom: Andree B, Radisson
Chair: Madeleine Lorås
Kjetil Raaen and Per Lauvås Jr. How companies find and evaluate graduate computer programmers
Birgit Krogstie and John Krogstie. Guest lectures in IT education – Recommendations based on an empirical study
Edgar Bostrøm, Øyvind Syversen, Magnus Næss, Helge R Garder and Per Christian Veien. Hva arbeider tidligere it-studenter ved Høgskolen i Østfold med, og hvor relevant har utdanningen vært for nåværende jobb?