Program for NISK

Program for NISK

Tirsdag 18. september

Tid Aktivitet
10:30–12:00 Styre- og programkomitemøte, Rom: Andree B, Radisson
13:00–14:00 Fellesmøte for NIK, NOKOBIT, NISK og UDIT konferansene
Amundsen, Radisson

Onsdag 19. september

Tid Aktivitet
09:00–10:00 Åpning ved Ellen Munthe-Kaas, Instituttleder UiO
Invitert foredrag UDIT
Learning Analytics: What is it and what is its role in education?
Prof. Barbara Wasson, leder av SLATE
Sted: Longyearbyen Kulturhus
10:45–11:40 Crypto-primitives
Sted: Longyearbyen Kulturhus
Chair: Tor Helleseth
10:45-11:10 Martha Norberg Hovd. A Successful Subfield Lattice Attack on a Fully Homomorphic Encryption Scheme (Regular paper)
11:15-11.40 Slobodan Petrovic. Improving the generalized correlation attack against stream ciphers by using bit (Short paper)
13:30–14:30 Invitert foredrag NISK
Spenningsfeltet innovasjon, digitalisering og kommunikasjonsvern
Elise K. Lindeberg, Sikkerhetsdirektør av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM)
Sted: Longyearbyen Kulturhus
15:15–16:10 Crypto-protocols
Sted: Longyearbyen Kulturhus
Chair: Vladimir Oleshchuk
15:15-15:40 Merete Elle, Stig Frode Mjølsnes and Ruxandra F. Olimid. Distributed Personal Password Repository using Secret Sharing (Regular paper)
15:45-16:10 Staal Vinterbo. The tension between anonymity and privacy (Regular paper)
16:20–17:40 Security Analysis
Sted: Longyearbyen Kulturhus
Chair: Hanno Langweg
16:20-16:40 Tjerand Aga Silde, Kristina Nelson and Anushah Hossain. Where is the web still insecure? Regional scans for HTTPS certificates (Short paper)
16:40-17:00 Patrick Bours, Parisa Rezaee Borj and Guoqiang Li. Fake Chatroom Profile Detection (Presentation/Poster)
17:00-17:20 Per Håkon Meland. Combining threat models with security economics (Presentation/Poster)
17:20-17:40 Roman Vitenberg. Debunking blockchain myths (Short paper)

Torsdag 20. september

Tid Aktivitet
09:00–10:00 Invitert foredrag NIK
Developing for the long term - Lessons learned through 20 years of Qt
Lars Knoll, PhD, CTO of The Qt Company
Sted: Longyearbyen Kulturhus
10:45–12:10 Biometrics
Sted: Longyearbyen Kulturhus
Chair: Ragnar Soleng
10:45-11:10 Tommy Thorsen, Kiran Raja, R Raghavendra, Pankaj Wasnik and Christoph Busch. Assessing face image quality with LSTMs (Regular paper)
11:15-11:40 Pankaj Wasnik, Mihkal Dunfjeld, Martin Stokkenes, Kiran Raja, Raghavendra Raghavendra and Christoph Busch. Baseline Evaluation of Smartphone based Finger-photo Verification System: A Preliminary Study of Technology Readiness (Regular paper)
11:45-12:10 Marta Gomez-Barrero, Jascha Kolberg and Christoph Busch. Towards Fingerprint Presentation Attack Detection Based on Short Wave Infrared Imaging and Spectral Signatures (Regular paper)
13:30–14:30 Invitert foredrag NOKOBIT
Tiden med EDB og fargefjernsyn - før vi ble fanget i nettene
Jørgen Fog og Arild Jansen
Sted: Longyearbyen Kulturhus
15:15–16:40 Malware
Sted: Longyearbyen Kulturhus
Chair: Stig F. Mjølsnes
15:15-15:40 Matthias Held and Marcel Waldvogel. Fighting Ransomware with Guided Undo (Regular paper)
15:45-16:10 Felix Schuckert, Max Hildner, Basel Katt and Hanno Langweg. Source Code Patterns of Cross Site Scripting in PHP Open Source Projects (Regular paper)
16:15-16:40 Joachim Hansen, Andrii Shalaginov, Kyle Porter and Katrin Franke. Comparing Open Source Search Engine Functionality, Efficiency and Effectiveness with Respect to Digital Forensic Search (Regular paper)